מחזיקי מפתחות

מחזיקי מפתחות - א'-ב'

מטרת מחזיק המפתחות לתת תמיכה בשלב כתיבת סיפורים.
בית הספר יכול להוריד את הקובץ ולהכין מחזיק מפתחות לכל תלמיד, המחזיקים ניתנים לשימוש כל שנה למחזור תלמידים חדש.
ניתן להוסיף מפתחות לפי הצורך.

להורדת הקובץ

מחזיקי מפתחות - ג'-ד'

מטרת מחזיק המפתחות להציג כרטיסי ניווט המשמשים תמיכה לתלמידים כשהם מתבקשים לכתוב סוגות שונות.
מחזיק המפתחות משמש שלב מעבר מההוראה והלמידה לשלב ההטמעה.
בשלבים הראשונים התלמידים משתמשים במידה רבה במחזיקי המפתחות, עם הזמן התלמידים "משחררים" ומגיעים לרמת כתיבה תקינה גם ללא התמיכה של מחזיקי המפתחות.

להורדת הקובץ

מחזיקי מפתחות - ה'-ו'

מטרת מחזיק המפתחות לשמש גורם בטחון ללומד בתהליך הכתיבה.
חלק מהתלמידים ישתחררו ממחזיקי המפתחות באופן הדרגתי.
מחזיק זה ניתן בבתי ספר רבים כחלק ממתנת סיום לתלמידים העולים לחטיבה.

להורדת הקובץ