למידה חכמה

תוכנית שנתית בשפה לשנת תשפ״ד - שלב שני/ב'