למידה חכמה

תוכנית שנתית בשפה לשנת תשפ״ד - שלב חמישי/ה'