ספרים

 

  • ספרים המיועדים לאוכלוסיית המורים – "ארגז כלים לצעירים, מס' 1-8.

  • ספרי התלמידים נקראים "לומדים להצליח".

  • קיימות חוברות וחוברות עזר (חדשות) משלב שני עד שלב שישי.

  • העובדה שהחוברות מסומנות על פי אסטרטגיה מאפשרת ניידות בהתאם לרמת התלמיד.