אינני יכול להאמין שמטרת החיים היא להיות "מאושר". אני חושב שמטרת החיים היא להיות מועיל, להיות אחראי, לגלות חמלה. מעל לכול, המטרה היא להטביע חותם: להשפיע בקיומך, להאמין במשהו, לחיות כך שחייך יחוללו שינוי כלשהו. ליאו ק' רוסטן

השתלמות מורים

הנושא: שילוב אסטרטגיות הוראה ולמידה בתחומי הדעת השונים

 

עמיתיי המורים,

חינוך בעולם משתנה – זה האתגר וזה גם הקושי. המעבר ממודרניזם לפוסט מודרניזם לא ברור דיו. מחד גיסא, רוב בתי-הספר עדיין שמרניים ומאופיינים על-ידי שיעורים פרונטליים, מורה מול תלמידים, הכיתות עדיין גדולות והטרוגניות, מערכות הלימוד זהות, מבחנים אינם משתנים, ואותו הסבר ניתן לכולם. אין התייחסות לשונות התלמידים, כולם לומדים אותו הדבר ובאותה הדרך.

מאידך גיסא, הפוסט מודרניזם הביא עמו מוטו חדש: שונות. הכוונה שלו במערכת החינוך היא ראיית המיוחד בכל תלמיד ובכל תלמידה, ומתן מענה ייחודי לכל אחד ואחת מהם.

כך נמצאנו, המורים, מחד גיסא עובדים במסגרות אחידות, נדרשים לעמוד בסטנדרטים גבוהים, ומאידך גיסא, חייבים להכיר בשונות התלמידים.

איך בדיוק משלבים סטנדרטים אחידים ושונות?

מלבד שונות אישיותית, קיימת שונות תרבותית, שונות בפוטנציאל הלימודי, הבדלים ברקע הסוציואקונומי ועוד.

המבחנים למיניהם וניתוחם על-פי אמת מידה אחת מקשה את ההוראה הדיפרנציאלית, המאפשרת לשפר בהרבה את הישגי התלמידים, על אף השונות.

לא-כולם מכירים במורכבות המקצוע, ולא כולם, לצערי, מעריכים את העבודה הקשה של המורים.

בשבע השנים האחרונות פגשתי – ועודני פוגשת – מורים רבים בהשתלמויות בנושא "אסטרטגיות הוראה ולמידה" (כ- 2,500 מורים). אני מוצאת את עצמי עומדת מול מורים שרובם מאמינים בעבודה חינוכית כייעוד, ולא רק כפרופסיה, מורים שחייהם מסתובבים סביב תלמידיהם. אמנם

ישנם גם כאלה המקלקלים את השורה, אך ברוב המקרים המורים עובדים עבודה קשה ואינטנסיבית.

 

 

מטרת ההשתלמות

תפקידה של ההשתלמות הוא ליצור שפה בית-ספרית שתשמש את כל שכבות הגיל.

במפגשים מוקנים למורים אסטרטגיות הוראה ומיומנויות שפה בדגש על  ה"איך", כלומר כיצד ללמד, ולא "מה". ה"מה" נגיש כיום, ואילו ה"איך" עושה את ההבדל שום תוכנה לא תעשה טוב יותר מהמורה האנושי. גיוס תלמידים ללמידה, הפיכת החומר הנלמד לרלוונטי ויצירת אפקט – כל אלה  הם כיום האתגר בהוראה.

אין להתרכז בתוכן, אלא בדרך העברתו אל הלומדים. היעד הוא לא  רק טקסטים חווייתיים, אלא שיטת הוראה חווייתית.

המטרה איננה לתת תשובות, אלא לשאול שאלות טובות כדי לקבל תשובות מתאימות מהתלמידים. המורים המבססים את הוראתם על התוכן, יתמודדו עם יותר בעיות משמעות ובהמשך עלולים לעמוד מול כיתה ריקה (גיל תיכון).

 

אסטרטגיות כקו מוביל בכיתה

הוראה המשלבת אסטרטגיות מאפשרת לכל תלמיד ותלמידה להגיע להישגים הנדרשים בדרך הייחודית  להם ובקצב שלהם.

הוראה באמצעות אסטרטגיות מאפשרת למורים לנהל שיעור בכיתה הטרוגנית. העיקרון: כל הכיתה לומדת אותה מיומנות, והתרגול נעשה לפי הרמה של כל לומד ולומדת.

הבנת השיטה והפעלתה הן עיקר ההשתלמות.

השתלמות בית ספרית

מתקיימות השתלמויות בית ספריות בכל הארץ. ההשתלמויות מוכרות לגמול. בית ספר צריך מינימום 45 שעות לשנה הראשונה. ההשתלמויות מתקיימות אחת לשלושה שבועות כל מפגש חמש שעות שבהם ציפי נפגשת עם הצוותים או לחילופין נכנסת לכיתות להדגמה. פעמיים בשנה מתקיימות מליאות.

דרכי תשלום:

1. דרך פסג"ה 30 שעות, התוספת של 15 שעות היא של בית הספר.

2. כל התשלום מתבצע על ידי הפסג"ה.

3. כל התשלום מתבצע על ידי בית הספר.

עלות שעת השתלמות 250 ₪ כולל מע"מ לא כולל ביטול זמן ונסיעות.

 

השתלמות פרטית

מתקיימות השתלמויות פרטיות – בעיקר בחופשות. ההשתלמויות מתקיימות ביהוד. חודשיים לפני המועד מתפרסמת תכנית לפי ימים ונושאים. כל מפגש הוא של חמש שעות.

לפרטים נוספים והרשמה: